W latach 2014-2015 IOB Netrix Group realizowała projekt systemowy pn. „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 2.2.1). Usługa była skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii, optymalizację zużycia energii, ograniczenie kosztów pozyskania energii, poprawę systemu zarządzania energią przedsiębiorstwa.

 

Standard usługi dzielił się na 2 etapy:

I – diagnoza i opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa
II – doradztwo we wdrożeniu Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa

I – diagnoza i opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa obejmowało:
  • analizę stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa
  • opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa
  • praktyczne wytyczne umożliwiające Klientowi samodzielne wdrożenie działań optymalizujących
  • szkolenie pracowników przedsiębiorstwa m.in. w zakresie możliwych do zastosowania w codziennej pracy każdego pracownika zasad i narzędzi wpływających na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa czy możliwych do zastosowania w systemie organizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa zasad i narzędzi wpływających na zwiększenie jego efektywności energetycznej;
II – doradztwo we wdrożeniu Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa obejmowało:

doradztwo w zakresie wdrożenia rekomendowanych w Planie Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej działań optymalizujących zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, o co najmniej 10%. Doradztwo dotyczyło przede wszystkim wsparcia przedsiębiorcy w procesie realizacji założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Efektem realizacji II etapu było wdrożenie rekomendowanych w Planie Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej działań optymalizujących zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa o minimum 10%.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 387 800,00 PLN