Badania na rynek

Projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.

Bony na Innowacje dla MŚP

Dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe celem opracowania innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Projekt zakłada realizację usług doradczych mających na celu opracowanie innowacji oraz zrealizowanie inwestycji związanej z jej wdrożeniem.