Jeśli:

– Zamieszkujesz gminę: Lublin, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Mełgiew, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka, Nałęczów
– Jesteś osobą
powyżej 30 roku życia
– Posiadasz status osoby pozostającej bez zatrudnienia lub Twoja bierność zawodowa wynika ze szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy np. wiek 50+, płeć, niepełnosprawność, niskie kwalifikacje

Ten projekt jest dla Ciebie!

 

IOB Netrix Link zaprasza osoby spełniające powyższe kryteria do udziału w projekcie pn. „Szansa na własny biznes”, w ramach którego zostanie założonych i prowadzonych 40 działalności gospodarczych przez 40 osób, w wyniku czego powstanie minimum 45 nowych miejsc pracy. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Główne założenie projektu:

Jednym z elementów projektu jest pozyskanie bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe), umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Etapy projektu

Rekrutacja

Prowadzona przez 3 miesiące na podstawie zgłoszeń, elementem rekrutacji jest rozmowa z doradcą zawodowym

Doradztwo

Obejmuje 10 spotkań indywidualnych (5x2h) oraz 10 spotkań grupowych (2x4h i 1x2h)

Szkolenie

Przewidziane szkolenie dla osób nieposiadających żadnej wiedzy nt. założenia i prowadzenia firmy (40h)

Wsparcie finansowe

Udzielenie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej (dotacja): dla 40 osób, w wysokości ponad 27 tys. zł

Wsparcie pomostowe

Indywidualne usługi doradcze udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy i pomoc finansowa w wysokości 2 100 zł brutto przez okres 6 miesięcy
Termin realizacji projektu:

01.01.2019 r. – 30.09.2020 r.

 

UWAGA!!!

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w kwietniu 2019 r. Powyższe jest podyktowane wypełnieniem stosownych kwestii formalnych umożliwiających uruchomienie projektu.

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności bezpośrednio na stronie projektu: http://szansanabiznes.eu/.