Startupowa działalność IOB Netrix Link obejmuje prowadzenie inkubatorów w Lublinie i Rzeszowie (LITI oraz PITI), realizowanie projektów inkubacyjno-akceleracyjnych oraz finansowanie rozwoju działalności startupowej.

Usługi IOB Netrix Link w obszarze Startupów

 • LITI oraz PITI

  Od 2014 r. prowadzimy Lubelski (LITI) oraz Podkarpacki (PITI) Inkubator Technologii Informatycznych, gdzie świadczymy usługi inkubacyjne oraz akceleracyjne.

  LITI oraz PITI proponują kompleksowe wsparcie w początkowej fazie działalności, jak i na dalszych etapach rozwoju poprzez:

  • Wynajem kompleksowo i profesjonalnie wyposażonych pomieszczeń biurowych, sal szkoleniowych, sal konferencyjnych,
  • Udostępnianie infrastruktury technicznej,
  • Prowadzenie spraw kadrowo – księgowych,
  • Wirtualne biuro – profesjonalny adres biurowy wraz z obsługą administracyjną,
  • Coworking – profesjonalnie przygotowana przestrzeń biurowa do wynajęcia z opcją godzinową, dniową, miesięczną,
  • Usługi informatyczne w zakresie: udostępniania w modelu Cloud systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch ERP Altum, udostępniania w modelu SaS aplikacji CRM, udostępnianiu w modelu SaaS systemu do prowadzenia projektów,
  • Organizacje wideokonferencji,
  • Konsultacje z ekspertami z dziedziny zarządzania, prawa, księgowości, itp.
  • Szkolenia z obsługi CRM, ERP Altum, BI oraz systemu do prowadzenia projektów, szkolenia programistyczne ERP, doskonalenia technik sprzedaży, źródeł pozyskania finansowania działalności gospodarczej.
 • Realizacja projektów inkubacyjno-akceleracyjnych

  Byliśmy partnerem w projekcie pn. „Platforma Startowa: Connect” realizowanym przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w ramach poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia 2014-2020 (pilotaż). W  ramach projektu powstało ponad 70 startupów, z których ponad połowa otrzymała dofinansowanie na rozwój działalności (w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW) po zakończeniu inkubacji w projekcie.

  Pod skrzydłami opiekunów startup IOB Netrix Link było 10 startupów m.in. iMeshup, Sundose.

  Celem Projektu był wzrost innowacyjnych przedsiębiorstw, budowanie i promowanie ekosystemu przedsiębiorczości typu startup w Polsce Wschodniej poprzez przekształcanie pomysłów biznesowych w produkty/usługi, przygotowywanie ich pod kątem rynkowym według przyjętej metodologii oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych.

  W trakcie inkubacji przedsiębiorstwo typu startup prowadziło prace nad rozwojem pomysłu biznesowego i dążyło do przygotowania na jego bazie produktu o minimalnej funkcjonalnej konieczności (MVP), gotowego do sprzedaży rynkowej.

  Warunkiem zakończenia inkubacji było dysponowanie zweryfikowanym rynkowo modelem biznesowym oraz produktem o minimalnej koniecznej funkcjonalności.

  Po zakończeniu procesu inkubacji w ramach CONNECT startupy otrzymywały rekomendację animatora Platformy i mogły ubiegać się o dofinansowanie dla swojego projektu na kwotę max. 800 000,00 zł w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

 • Finansowanie rozwoju działalności startupowej

  Partnerem biznesowym IOB Netrix Link jest m.in. Netrix.Ventures – operator funduszy kapitałowych wspierający projekty z branży IT/ICT, energetyki niskoemisyjnej, med-tech, biotechnologii czy telekomunikacji, fotoniki.
  Jesteśmy w stanie zapewnić startupowi kompleksowe wsparcie, zarówno finansowe, jak i mentorskie.

IOB Netrix Link (Partner konsorcjum) jest obecnie w trakcie realizacji projektu pn. „Platforma Startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu”, który zakłada wyinkubowanie ponad 200 startupów. Zakończenie projektu przewidziane jest na IV kwartał 2021 r.

Więcej informacji: http://wab.biz.pl/ ; http://platformystartowe.gov.pl/.

Nabór pomysłów do inkubacji rusza 2 stycznia 2019 r. i jest ciągły.