NETRIX Link Sp. z o.o. – prowadząca działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki oraz świadcząca usługi w ramach ośrodka innowacji akredytowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Akredytacja Ministerstwa Rozwoju obejmuje świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji.

W trosce o spełnienie wymagań klientów oraz środowisko naturalne w celu spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania zgodnego PN-EN ISO 14001: 2015 zobowiązuje się do:

  • terminowej realizacji usług;
  • przestrzegania obowiązujących wymagań przepisów prawnych dotyczących naszej działalności oraz ochrony środowiska;
  • ustalenia celów i zadań środowiskowych;
  • zapobiegania zanieczyszczeniom, a jeśli to niemożliwe minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • stałego unowocześniania wyposażenia technicznego;

Polityka jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu NETRIX Link Sp. z o.o.

Organizacja NETRIX Link Sp. z o.o. ma nieznaczący wpływ na środowisko.