NETRIX GROUP Sp. z o.o. – prowadząca działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki oraz świadcząca usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. nr 112, nr 656 z późn. zm.):

a) doradczych,
b) ogólnych,
c) proinnowacyjnych,
d) szkoleniowych,
e) informacyjnych

w trosce o spełnienie wymagań klientów oraz środowisko naturalne w celu spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania zgodnego PN-EN ISO 14001: 2015 zobowiązuje się do:

  • terminowej realizacji usług;
  • przestrzegania obowiązujących wymagań przepisów prawnych dotyczących naszej działalności oraz ochrony środowiska;
  • ustalenia celów i zadań środowiskowych;
  • zapobiegania zanieczyszczeniom, a jeśli to niemożliwe minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • stałego unowocześniania wyposażenia technicznego;

Polityka jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu NETRIX GROUP Sp. z o.o.

Organizacja NETRIX GROUP Sp. z o.o. ma nieznaczący wpływ na środowisko.

 

Lublin 01.09.2017