W latach 2014-2015 IOB Netrix Group realizowała projekt systemowy pn. „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro – i małych przedsiębiorców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 2.2.1).

 

Standard usługi obejmował 2 etapy:

Etap I – audyt optymalizacyjny w obszarach:

  1. Sprzedaż i marketing
  2. IT / telekomunikacja
  3. Finanse
  4. Księgowość
  5. Podatki
  6. Prawo

Etap II – Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień, polegający na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień, których celem jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 708 800,00 PLN