Nasi specjaliści i eksperci prowadzą konsultacje, których celem jest wypracowanie lub dopracowanie zaplanowanej innowacji. Przygotowują wnioski o dofinansowanie, biznes plany, studia wykonalności, analizy składające się na dokumentację aplikacyjną.

Poza przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej wspieramy w procesie realizacji projektu współfinansowanego ze środków publicznych oraz jego szczęśliwego rozliczenia (od podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioski o płatność po kontrole w okresie trwałości projektu).

Jesteśmy w stanie obsłużyć Ciebie na każdym etapie wdrażania innowacji – kompleksowo.