Netrix to marka funkcjonująca na rynku krajowym od 15 lat. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorstw świadcząc usługi szeroko pojętego konsultingu biznesowego oraz wsparcia w obszarze IT. 

Dzięki kompleksowemu podejściu jesteśmy w stanie zarekomendować wszystkim naszym klientom takie rozwiązania biznesowe, informatyczne czy organizacyjne, które w sposób znaczący zwiększą efektywność wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Wyróżniamy się wiedzą i doświadczeniem, zatrudniamy specjalistów w zakresie doradztwa proinnowacyjnego oraz biznesowego, jak i pozyskiwania, realizacji oraz audytu szeroko pojętych projektów unijnych. 
 

Specjalista ds. funduszy europejskich 

Miejsce pracy: Lublin, Warszawa, Rzeszów, Gdańsk (praca w jednym z naszych oddziałów) 

W zakres Twoich obowiązków wchodzić będzie: 

PROWADZENIE PROCESU APLIKACYJNEGO WNIOSKU O DOFINASOWANIE 

 • diagnoza potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa 
 • doradztwo w zakresie dopasowania projektu, inwestycji do wymagań określonego działania (modyfikacja założeń projektu w celu zwiększenia zakresu kwalifikowalności wydatków oraz maksymalizacji szans na otrzymanie dotacji) 
 • wewnętrzna ocena założeń projektu pod kątem formalnych i merytorycznych kryteriów oceny przyjętych dla poszczególnych działań 
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi odpowiedniej instytucji pośredniczącej 
 • przygotowania załączników do wniosku takich jak biznes plan, studium wykonalności, mapa drogowa, strategia biznesowa  
 • nadzorowanie przygotowania odpowiednich załączników przez Klienta 
 • kompletowanie wymaganej dokumentacji zgodnie z kryteriami formalnymi danego programu pomocowego  
 • monitorowanie procesu aplikacyjnego oraz informacji o dostępnych konkursach funduszy europejskich czy innych możliwościach finansowania inwestycji klientów 
 • udzielanie odpowiedzi na pytania stawiane prze Instytucje Wdrażające i Instytucje Finansujące 

REALIZACJA I PROWADZENIE FAZY ROZLICZENIOWEJ PROJEKTÓW  

 • przygotowanie wniosków o płatność  
 • prowadzenie procedur związanych z wyborem dostawców/wykonawców   
 • kontakty z kontrahentami, przygotowanie zamówień i realizacja umów 
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczania projektu (polisy ubezpieczeniowej, oświadczeń Beneficjenta) 
 • kampania informacyjna – promocyjna projektu i jego współfinansowania ze źródeł unijnych 
 • audyty wewnętrzne realizowanych projektów pod kątem formalnym, rzeczowym i księgowym 
 • działania zarządzające i koordynacyjne projektu; 

Nasze wymagania: 

 • 2 – letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku pracy 
 • Wyższe wykształcenie  ekonomiczne, techniczne lub kierunki pokrewne  
 • Znajomość wytycznych funduszy europejskich na lata 2021-2027 
 • Biegła umiejętność obsługi MS Office (m.in. Excel, Word, Power Point), 
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego 
 • Wysoka kultura osobista 
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność ustalania priorytetów 
 • Rzetelność i sumienność w wykonywaniu zadań 
 • Umiejętność pracy w dynamicznym środowisku 
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i elastyczność 
 • Szukamy osoby kreatywnej, aktywnie angażującej się w powierzone obowiązki, osoby która chętnie podejmuje inicjatywę. 

Oferujemy: 

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 • możliwość rozwoju zawodowego 
 • pracę w dynamicznym zespole i przyjaznej atmosferze 
 • atrakcyjne wynagrodzenie (umowa o pracę) 
 • wszelkie niezbędne narzędzia do pracy 

Aplikacje zawierające CV należy wysyłać na adres email: magdalena.kruk@netrix.com.plmarta.nowicka@netrix.com.pl z tytułem wiadomości zawierającym nazwę stanowiska. 

Dokumenty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Netrix Link Sp. z o.o. z siedzibą Związkowa 26, 20-148 Lublin, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Asystentka / Asystent – Pracownik administracji i sekretariatu 

Miejsce pracy: Lublin 

W zakres Twoich obowiązków wchodzić będzie: 

 • kompleksowa obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej (przyjmowanie, rejestrowanie, wysyłanie przesyłek) 
 • obsługa bieżących spraw administracyjno-biurowych 
 • koordynacja sprawnego obiegu dokumentów i korespondencji oraz obsługa rozmów telefonicznych 
 • porządkowanie, kopiowanie, skanowanie i archiwizowanie dokumentów 
 • dbanie o zaopatrzenie kancelarii w niezbędne do jej funkcjonowania produkty 
 • samodzielna w realizacja zadań bieżących wskazanych przez Zarząd 
 • obsługa logistyczno-organizacyjna eventów i spotkań 
 • dbanie o dobry wizerunek firmy 
 • inne prace administracyjno-biurowe 

Nasze wymagania: 

Wyższe wykształcenie  

 • biegła umiejętność obsługi MS Office (m.in. Excel, Word, Power Point), 
 • wysoka kultura osobista 
 • staranność, samodzielność, efektywność i terminowość 
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność ustalania priorytetów 
 • umiejętność pracy w dynamicznym środowisku 
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i elastyczność 
 • mile widziani studenci/studentki 3 roku studiów I stopnia lub 2 rok II stopnia 
 • szukamy osoby kreatywnej, aktywnie angażującej się w powierzone obowiązki, osoby która chętnie podejmuje inicjatywę 

Oferujemy: 

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 • możliwość rozwoju zawodowego 
 • pracę w dynamicznym zespole i przyjaznej atmosferze 
 • atrakcyjne wynagrodzenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, praca na min ½ etatu) 
 • wszelkie niezbędne narzędzia do pracy 
 • praca stacjonarna 

Aplikacje zawierające CV należy wysyłać na adres email: magdalena.kruk@netrix.com.plmarta.nowicka@netrix.com.pl z tytułem wiadomości zawierającym nazwę stanowiska. 

Dokumenty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Netrix Link Sp. z o.o. z siedzibą Związkowa 26, 20-148 Lublin, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.