Celem systemu jest umożliwienie i usprawnienie analizy danych wieloźródłowych oraz procesów biznesowych eksploracji danych, a w wyniku tego utworzenie i udostępnienie nowych ulepszonych procedur i rozwiązań z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

Broszura