IOB Netrix Link specjalizuje się we wdrażaniu innowacji o charakterze produktowym oraz procesowym, opartych głównie o technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Nasi specjaliści opracowują dokumentację (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, biznesplany) związaną z aplikowaniem o finansowanie wdrożenia innowacji. Dobieramy odpowiednie źródła finansowania dla opracowania i wdrożenia innowacji. Przygotowujemy analizy i raporty z realizacji proinnowacyjnych usług doradczych mające na celu skuteczne wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie.

Wyróżniamy się wysoką skutecznością w pozyskiwaniu finansowania na rozwój działalności innowacyjnej!

Proces wdrożenia innowacji realizowany przez IOB Netrix Link składa się z 3 kroków:

  1. konsultacji innowacyjnego pomysłu,
  2. doboru odpowiedniego źródła finansowania i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej,
  3. opracowania i wdrożenia innowacji do oferty firmy (produkt) bądź do praktyki gospodarczej przedsiębiorstwa (proces).

Ostatni krok, dotyczący wdrożenia innowacji (tzw. proinnowacyjne usługi doradcze), oparty jest na standardach określonych dla ośrodków innowacji przez Ministerstwo Rozwoju.

diagram_netrix_IOB_08_2018_2

Usługi IOB Netrix Link w obszarze Innowacji

Aktualności z kategorii Projekty