Istniejemy w branży konsultingowej blisko 10 lat. W latach 2013-2015 zrealizowaliśmy ponad 30 audytów innowacyjności, które w kolejnej fazie zakończyły się skutecznym wdrożeniem innowacji. Natomiast od 2016 roku jesteśmy wiodącym Wykonawcą proinnowacyjnych i prorozwojowych usług doradczych (dotychczas zrealizowaliśmy ich ponad 20).

Jesteśmy zapoznani z obowiązującym prawem, wytycznymi, dokumentacją konkursową. Czynimy proces aplikowania o zewnętrzne środki prostszym i skuteczniejszym. Posiadamy unikalne know-how.