Wzrost konkurencyjności MŚP (pomoc zwrotna) – Lubelskie

Wzrost konkurencyjności MŚP (pomoc zwrotna)           Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – pomoc zwrotna   IOB Netrix Group zaprasza przedsiębiorstwa z sektora MŚP do skorzystania z dofinansowania na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do…

Badania na rynek

Projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.

Bony na Innowacje dla MŚP

Dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe celem opracowania innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Projekt zakłada realizację usług doradczych mających na celu opracowanie innowacji oraz zrealizowanie inwestycji związanej z jej wdrożeniem.