Ścieżka SMART, czyli bezzwrotne wsparcie badań i rozwoju

Zgodnie z oficjalnymi informacjami jeszcze w pierwszym kwartale br. ogłoszony będzie nabór wniosków w ramach tzw. ścieżki SMART, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o bezzwrotne dotacje na prace badawczo-rozwojowe. Program obsługiwany będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  dla sektora MSP, a dla dużych podmiotów oraz konsorcjów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.…

Nowe granty, nowe możliwości dofinansowania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na koniec kwietnia br. planuje ogłoszenie naboru na „Robogranty”, poprzez które przedsiębiorcy będą mogli pozyskać do miliona złotych dofinansowania. Dzięki nowej uldze podatkowej firmy produkcyjne z branży przemysłowej oraz reprezentujące sektor meblarski będą też mogły dodatkowo odliczyć do 50% wysokości poczynionych nakładów na robotyzację procesów produkcyjnych. W Netrix Group nasi wykwalifikowani…

Realizacja projektu 1.5 PO PW

NETRIX GROUP Sp. z o. o. zrealizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy, pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Netrix Group sp. z o.o.” Opis projektu Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku…