baner

Wspieramy regionalną przedsiębiorczość

Niezwykle miło nam poinformować, że aktualnie współtworzymy projekt pn.: „Lubelska strefa przedsiębiorczości”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, którego celem jest wsparcie 50 osób w uruchomieniu własnego biznesu, Netrix Group realizuje wspólnie z firmą Marsoft. „Lubelska strefa przedsiębiorczości” ma na celu rozwój aktywności zawodowej wśród 50 osób w wieku 30 lat i więcej z…

Realizacja projektu 1.5 PO PW

NETRIX GROUP Sp. z o. o. zrealizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy, pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Netrix Group sp. z o.o.” Opis projektu Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku…