Audyt wzorniczy

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

IOB Netrix Group zaprasza przedsiębiorstwa z sektora MŚP do skorzystania ze wsparcia, którego celem jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost jego wykorzystywania (wdrożenie nowych produktów na rynek). Działanie przewiduje kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako rekomendacje dalszych działań), na podstawie której wdrożona zostanie innowacja.

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

Wartość projektu:

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 tys. zł

Dofinansowanie projektu:

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków:

czerwiec-lipiec 2019 r.

 

UWAGA:

Po zrealizowaniu audytu wzorniczego (etap I) możliwe jest ubieganie się o wsparcie na wdrożenie strategii wzorniczej (etap II). Dofinansowanie może wynieść nawet 3 mln zł (dla innowacji produktowej) przy poziomie dofinansowania do 70% (mapa pomocy regionalnej). Nabór wniosków prowadzony jest od 30 maja 2018 r. do 31 maja 2019 r. (konkurs podzielony na 12 rund – jedna na miesiąc). Możliwe sfinansowanie m.in. nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości czy nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.