Audyt jest niezależną, obiektywną działalnością o charakterze zapewniającym i doradczym, prowadzoną w celu wniesienia do organizacji wartości dodanej i usprawnienia jej funkcjonowania. Audyt ma wspierać personel zarządzający w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną kontrolę zarządczą oraz działania doradcze.

 

Audytowa działalność IOB Netrix Link koncertuje się w obszarze efektywnego i skutecznego wdrażania innowacji oraz skutecznej realizacji projektów (m.in. dofinansowanych ze środków publicznych). Audytorzy obejmują wsparciem procesy związane z wdrażaniem nowych produktów, usług oraz innowacyjnych technologii.

Zespół IOB Netrix Link tworzą ludzie z pasją i doświadczeniem. Audytorzy posiadają bogatą wiedzę popartą wieloletnią praktyką zawodową w realizacji projektów oraz przeprowadzonych działań audytowych.

Usługi IOB Netrix Link w obszarze Audytów