Wzrost konkurencyjności MŚP – pomoc zwrotna – Lubelskie

IOB Netrix Group zaprasza przedsiębiorstwa z sektora MŚP do skorzystania z dofinansowania na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.

6,5 mln zł

Tyle wynosi (w sumie) kwota dofinansowania przyznana dla 2 projektów B+R przygotowanych przez specjalistów Instytucja Otoczenia Biznesu Netrix Group. 

Badania na rynek

Projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.

Bony na innowacje – Małopolska

IOB Netrix Group zaprasza przedsiębiorstwa z sektora MŚP do skorzystania ze wsparcia w ramach bonu na innowacje, które może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych.