Wzrost konkurencyjności MŚP (pomoc zwrotna) – Lubelskie

Wzrost konkurencyjności MŚP (pomoc zwrotna)           Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – pomoc zwrotna   IOB Netrix Group zaprasza przedsiębiorstwa z sektora MŚP do skorzystania z dofinansowania na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do…

6,5 mln zł

Tyle wynosi (w sumie) kwota dofinansowania przyznana dla 2 projektów B+R przygotowanych przez specjalistów Instytucja Otoczenia Biznesu Netrix Group.