Bony na Innowacje dla MŚP

Dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe celem opracowania innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Projekt zakłada realizację usług doradczych mających na celu opracowanie innowacji oraz zrealizowanie inwestycji związanej z jej wdrożeniem.